โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชัย หอมสุคนธ์ (จอห์น)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น :
อีเมล์ : we@as.ac.th
เว็บไซต์ : www.as.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Assumptionsuksa School
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 22-23 Charoenkrung 40 Rd., Bangrak

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 เม.ย. 2565,22:25 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.83.104


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล