โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 0 คน